//آموزش ساخت انیمیشن با انیمه استودیو

توضیحات

آموزش ساخت انیمیشن دوبعدی با Anime Studio Pro شامل:
آموزش مراحل ساخت و رنگ آمیزی کاراکتر Character Illustration با استفاده از ابزارهای Draw
آموزش کار با ابزارهای پیشرفته در طراحی کاراکتر و استفاده از اشیاء سه بعدی
ارائه نکات مهم و ضروری در روند طراحی Object برای سهولت در نحوه Animate
آشنایی کامل با نحوه کارکرد Styleها و Effect ها
آموزش تولید اشیاء سه بعدی و کار با ابزارهای سه بعدی
آموزش کامل Bone گذاری با توجه به Simulated Physics
آموزش مراحل Parent Bone و Bind کردن
آموزش عملی نحوه عملکرد Bone Constraints
آشنایی با Timeline و قابلیتهای آن برای ایجاد Keyframe
آموزش استفاده از تکنیک Follow Path برای ساخت انیمیشن
آموزش تکنیک استفاده از Particle برای ساخت جمعیت یا ذرات
آموزش شبیه سازی قوانین فیزیکی برای واقع گرایی در حرکت اجسام
آشنایی با نحوه عملکرد ماسک برای ایجاد سبکی متفاوت در گرافیک انیمیشنهای دوبعدی
آموزش کار با صدا و Lip-syncing با Anime Studio و برنامه جانبی Papagayo
آموزش نحوه متحرک سازی با ابزارهای Manipulate Bones
آشنایی با ابزار Stroke Exposure
آموزش کار با دوربین در Anime Studio Pro
آموزش کامل تنظیمات نرم افزار Preferences و Project Setting