///آموزش فیلمسازی خلاق (بخش دوم)

آموزش فیلمسازی خلاق (بخش دوم)

25,000 تومان

دانلود آموزش فیلمسازی خلاق 2

توضیحات

فصل اول: ریل های روی سه پایه

۱ : ریل دوربین چیست؟

۲ : اتصال هم زمان چند دوربین به یک سه پایه

۳ : تعیین استراتژی تصویر برداری

۴ : استفاده از میکروریل ها

 

فصل دوم: استفاده از ریموت، برای کنترل دوربین

۵: کاربرد های ریموت

۶: راه اندازی ریموت کمرا رنجر

۷: حرکت دوربین با استفاده از کمرا رنجر

۸: برسی شات های گرفته شده

 

فصل سوم: محفاظت از لوازم

۹: محافظت از لوازم و تجهیزات

۱۰: جلوگیری از نفوذ رطوبت به لوازم

۱۱: استفاده از پارچه ها و کیف های محافظ دوربین

۱۲: استفاده از کیف های محافظ لنز

 

فصل چهارم: تغییر پس زمینه

۱۳: استفاده از پس زمینه های قابل حمل

۱۴: استفاده از پاپ آپ به عنوان پس زمینه

۱۵: استفاده از پس زمینه هایی به عنوان کروماکی

 

فصل پنجم: تصویر برداری از زاویه بالا

۱۶: ابزار های بالا بردن دوربین

۱۷: استفاده از جیب

۱۸: نحوه اسمبل کردن جیب و کرین های کوچک

۱۹: تصویر برداری Highangle با استفاده از drone و gopro

۲۰: برسی و تحلیل تصاویر گرفته شده

 

فصل ششم: استفاده از شولدر ریگ

۲۱: چه مواقعی از شولدر استفاده می کنیم؟

۲۲: استفاده از شولدر Redrok

۲۳: استفاده از شولدر ikan

۲۴: استفاده از شولدر zacuto

۲۵: جمع بندی برای انتخاب ابزار مناسب